"Skavt je čist v mislih, besedah in dejanjih."

Deseti zakon je na svoj način povzetek vseh predhodnih zakonov in daje vsem predhodnim zakonom temelj. Izpostavljena beseda je čistost. To besedo uporabljamo, kadar želimo povedati, da je neka soba urejena, da je obleka brez madežev, da je kozarec prosojen. Zakon sicer govori o urejenosti in prosojnosti skavtov v besedah, mislih in dejanjih, še globlji pa so nameni. Skavti smo že na začetku, torej v namenih, zakaj nekaj izrečemo; v namenih, ko nekaj načrtujemo in v namenih, zakaj nekaj delamo, čisti, prosojni, dobrohotni, spoštljivi, dobronamerni, pošteni. Zato so skavtom tuji: dvoličnost, prevara, zapeljevanje, izkoriščane, nesramnost, varanje, posmehovanje, izigravanje.

Občutljivo področje čistosti je odnos do telesa, tako svojega kot drugih. »Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga?« nam zatrjuje apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom (Kor 6, 19). Tako skavti skrbimo za spoštljiv odnos do telesa že z dostojnim oblačenjem in vedenjem, ločujemo med lepoto in izzivalnostjo. Tudi za govorjenje o telesu oziroma o posameznih delih telesa vemo, da je lahko spoštljivo ali posmehljivo. Živimo v svetu, ki uporablja človekovo telo kot potrošno blago. Z njim poskuša v medijih pritegniti našo pozornost in nam ga zato ponuja v različnih oblikah in ob različnih priložnostih. Skavti vidimo, kdaj je telo izrabljeno v reklamne namene.

Zavedamo se, da človekova svoboda ni v tem, da nima nobenih omejitev. Prav na področju spolnosti se takšna svoboda kruto obrača proti človeku, proti njegovemu dostojanstvu in njegovi svobodi. Prava človekova svoboda je duhovna svoboda. Skavti vidimo, da določeni prizori golote spodbujajo človekovo fantazijo ali celo nagovarjajo k temu, da bi se drugega polastil kot predmeta, tudi z nasiljem. Spolnost lahko postane področje človekove zasvojenosti, npr. pornografija. Skavti se tudi na tem področju držimo pravila, da obsojamo greh in ne grešnika. Zavedamo se, da s skavtskim duhom in aktivnostmi pomagamo ustvarjati pristne medsebojne odnose, ki so najboljše zdravilo proti takšni zasvojenosti. Zavračamo vsako obliko izkoriščanja spolnosti. Kolikor nam je mogoče se tudi v družbi zavzemamo za takšne razmere, da bi do tega ne prihajalo.

Poseben odnos do telesa je zvestoba, ne le poročenih, ampak tudi neporočenih. Skavti se zavedamo, da moramo biti gospodarji spolnosti, le tako bomo zmogli ustvarjati spoštljive odnose do drugih.