"Skavt pomaga bližnjemu in vsak dan naredi vsaj eno dobro delo."

Tretji skavtski zakon je v svoji vsebini zelo preprost. Vključuje dve stvari, ki se med seboj ujemata in dopolnjujeta. Obe vključujeta zastonjskost. Skavt ne bo pričakoval plačila, morda ne bo deležen niti hvaležnosti. Vesel pa bo, da je s svojo pomočjo drugega razveselil. Prepozna se v Jezusovem stavku: »Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili” (Mt 25, 40).

Pomagati bližnjemu

Osnovna vsebina te velikodušnosti je, da bi bilo tudi človeku ob meni dobro.

Vidimo stisko

Najprej je potrebno, da ima skavt odprte oči za dogajanje okoli sebe. Kaj pomaga vsa velikodušnost, če pa hodim okrog po svetu z zaprtimi očmi in ne vidim, kaj se dogaja s človekom ob meni. Skavti smo zato najprej občutljivi za dogajanje v svoji okolici.

Razlikujemo med pravo in lažno stisko

Živimo v svetu, ki je zaznamovan tudi z neiskrenostjo. Mnogi privzemajo neko obliko revščine, da bi dobrohotnega človeka izkoristili. Pustiti se prevarati, ni pomoč človeku, da bi se izvlekel iz navidezne stiske, pač pa podpiranje njegove zvijače. Odrasli skavt bo bolj pomagal takšnemu bližnjemu, če mu bo obzirno in odločno povedal, da zvijači ne bo nasedel in prevarantu svetoval naj se v bodoče več ne zateka k zvijači. Skavt bo znal presoditi, v čem je resnična stiska bližnjega in mu pomagal reševati to stisko. Kitajski pregovor pravi: "Ne daj revežu ribe; nauči ga ribe lovit."

Pomagamo

Pomoč je vedno le pomoč. Ne moremo zamenjati vlog: mi bomo reševali stiske namesto drugih. Vsak je dolžan reševati svoje stiske in težave. V kolikor jih sam ne zmore, naj prosi za pomoč bližnjega in takšnemu bo skavt z veseljem prišel naproti.

Pomagamo do pomoči

Skavt se bo znašel tudi v razmerah, ko bi rad pomagal, pa sam ne bo mogel pomagati. Ni dovolj, da se bo takšnemu bližnjemu opravičil, češ saj bi mu rad pomagal, pa mu ne more, pomoč naj pojde iskat drugam. V takšnem primeru bo skavt prišel do osebe ali institucije, ki pomoči potrebnemu lahko pomaga.

Različne oblike pomoči

Ko govorimo o pomoči bližnjemu, si običajno predstavljamo, da bomo za bližnjega nekaj naredili ali mu nekaj dali. Obstajajo pa tudi potrebe, ko bo bližnji potreboval le razumevajoče poslušanje, morda še toplo besedo. Tudi to je pomoč bližnjemu.

Vsakdanje dobro delo

Vsekakor je pomoč bližnjemu že dobro delo. Vendar si skavtstvo zastavlja višje cilje kot le to, kar je potrebno narediti, za kar sem naprošen. Tudi če bi ne bilo nobene potrebe, bo skavt dnevno naredil nekaj, kar bo prispevalo k boljšemu svetu. Baden Powel nam naroča, naj pustimo za seboj svet boljši, kot smo ga prejeli. Vsakdanje dobro delo je tisto dejanje, s katerim bo skavt nekoga razveselil, pozitivno presenetil, mu olajšal življenje, čeprav ga za to ni prosil. Skavt je velikodušen.