"Skavt spoštuje naravo in vidi v njej Božje delo."

Pomemben del skavtskega življenja se odvija v naravi: izhodi, aktivnosti, izleti, tabori. Tako imamo skavti priložnost doživeti naravo veliko bolj neposredno. Takšen način življenja pa od nas zahteva tudi večjo povezanost z njo.

Ta povezanost z naravo se odvija na naslednjih ravneh:

Veščine

Z učenjem različnih veščin se skavti naučimo uporabljati mnoge stvari, ki jih najdemo v naravi, marsikaj si znamo izdelati sami in s tem izkoristiti možnosti, ki nam jih podarja narava sama: npr. izdelava bivaka, iskanje užitnih stvari v naravi, izdelava različnih pripomočkov. Posebna oblika življenja v naravi je orientacija. Tako skavti odkrivamo bogastvo narave.

Občudovanje

Skavt je dober opazovalec. Še kako prav mu pride, če pozna sledi. Videti zna tudi posamezne drobne stvari v naravi. Tako je skavt tudi občudovalec narave. Zanj je narava lepa.

Sprostitev

Narava je za skavte kraj sprostitve. Sprehod ali izlet bomo uporabili za nabiranje novih moči.

Odnos do telesa

S svojim telesom smo del narave. Tako je spoštovanje narave tudi spoštovanje svojega telesa, kar zahteva skrb za zdravje, higieno, počitek, gibanje.

Kraj učenja

Narava je skavtova učiteljica. Bivanje v naravi ga pripravlja do preprostosti, iznajdljivosti, sproščenosti.

Naš dom

Okolica našega doma je urejena, prav tako tudi naš dom.

Skavtska imena

Posebna oblika povezanosti z naravo so tudi skavtska imena. Del imena si skavti privzamemo po neki živali. Na njej odkrivamo pozitivne lastnosti in se trudimo, da bi jih tudi mi pridobili ali ohranili.

Varovanje narave

Ker znamo uporabljati stvari, ki nam jih narava ponuja in ker znamo naravo občudovati, bomo do nje vzpostavili odnos, ki ga šesti skavtski zakon opisuje z besedo spoštuje. Ker skavti naravo spoštujemo, jo bomo znali varovati. Vzeli si bomo iz narave le toliko stvari, kot jih resnično potrebujemo. Zavzemali se bomo za smotrno uporabo naravnih virov (voda, energija, materiali) in jih ne bomo po nepotrebnem trošili. Narave ne bomo uničevali po nemarnosti (npr. hoja po visoki travi, povzročanje požarov, lomljenje vej, trganje cvetja). K spoštovanju narave spada tudi odnos do odpadkov. Sami »proizvedemo« čim manj odpadkov. V smeti ne bomo odlagali le svojih odpadkov, tudi nemarno odvržene odpadke bomo pospravil v smetnjake. V javnem delovanju (npr. v službi, politiki, svojem kraju) se skavti zaradi skavtskih načel po svojih zmožnostih aktivno zavzemamo za naravi prijazen odnos.

Kraj srečevanje z Bogom

Skavti bomo znali iti od spoštovanja še naprej. Znali bo videti tudi izvor naravne lepote in naravnega bogastva. V naravi odkrivamo sledove Stvarnika. Tako narave ne bomo spoštovali le zaradi narave same, ampak zaradi spoštovanja njenega Stvarnika. Narava nam bo tudi kraj za molitev. V naravi bomo našli samotni kraj in se tam srečevali z Bogom.