"Skavt uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti."

Po prvem vtisu je ta del zakona napisan za otroke in odrasli se lahko znajdemo v zadregi. Ubogati v smislu izpolnjevati to, kar mi ukažejo drugi, nas vendar postavlja v položaj neodraslosti in neodgovornosti za lastno življenje. Če v zakonu zamenjamo besedo »uboga« z besedo »spoštuje«, je zakon že bolj primeren za odrasle. Vsekakor nas pa k takšnemu odnosu do staršev zavezuje 4. božja zapoved.

Spoštovanje staršev

Odrasli smo pri spoštovanju staršev postavljeni v dvojno razmerje. Najprej bom omenil tri življenjska obdobja, ki na svojski način zaznamujejo spoštovanje do naših staršev, nato pa še obdobje, ko skavti navajajo svoje otroke spoštovanja staršev.

Obdobje, ko starši lahko še sami skrbijo zase

Spoštovanje staršev v tem obdobju obsega predvsem naslednje:
  • Skavtovo osebno življenje naj bo urejeno. Sanje vsakega očeta in matere so, da bo njihov otrok zmožen samostojnega odgovornega življenja. Velika bolečina staršev je, če njihov otrok v življenju »zaide«, boleče doživljajo ločitve svojih otrok, če se predajajo kakšni vrste odvisnosti ali kriminalu. Spoštovanje staršev zato pomeni urejeno družino, če si je skavt ustvaril družino in zvestoba službi. Skavti se zato v primerni starosti osamosvojimo in ne izkoriščamo dobrote in skrbnosti staršev.
  • Do staršev smo pozorni. Nazorno jim pokažemo, da nam veliko pomenijo in da jih imamo radi. Sem sodijo redni obiski, čestitka ob osebnem prazniku (god, rojstni dan, obletnica poroke).
  • Imamo dobre odnose z brati in sestrami. Velika bolečina mnogih staršev je nerazumevanje, celo sovraštvo med njihovimi otroki. Trud za dobro razumevanje z brati in sestrami je prav tako spoštovanje staršev. Odnosi z brati in sestrami so zelo izpostavljeni, ko nastopi čas za razdelitev dediščine.

Obdobje, ko starši potrebujejo pomoč svojih otrok

To je v obdobju njihove onemoglosti. Prav je, da skupaj s starši ter s svojimi brati in sestrami iščemo najboljše rešitve in sprejmemo tisto, ki je za vse najbolj sprejemljiva. Ali naj onemogli in nege potrebni starši ostanejo doma, ali naj jim priskrbimo prostor v domu za ostarele, je ponavadi težka odločitev. Vsekakor se skavti pri tem ne bomo najprej ozirali na svoje ugodnosti, ampak poskušal ugoditi svojim staršem. Zelo nam bo pomagalo, če se bomo poskušali vživeti v svoje starše in ob iskanju rešitve pomislili: kaj bi jaz pričakoval od svojih otrok, ko bi bil v takšnem položaju, kot je sedaj kdo od mojih staršev. Nekaterim staršem namreč veliko pomeni, da so lahko na svojem domu, drugi pa tudi brez težav odidejo v dom. Če pride do odhoda staršev v dom, jim nudimo občutek, da so otroci z njimi, kar seveda najprej pomeni pogoste obiske.
Vernim staršem, ki ne morejo več k rednemu bogoslužju v cerkev, bomo skavti omogočili, da jih bo lahko duhovnik mesečno obiskoval in jim prinesel obhajilo, lahko pa bodo opravili tudi spoved. Če pa starši resno zbolijo, bomo poskrbeli, da bodo prejeli zakrament bolniškega maziljenja.
Poseben trenutek spoštovanja do staršev je čas odhajanja v večnost. Skozi vse življenje želimo ob velikih trenutkih imeti najbližje ob sebi in ravno tako ob uri odhoda v večnost. Veliko ljudi je, ki so veseli, da so bili ob svojih starših v tem trenutku in veliko takih, ki si ne morejo odpustiti, ker so pustili starše same pri umiranju.

Obdobje, ko so starši dokončali zemeljsko pot in odšli v večnost

To so nove razmere za izkazovanje spoštovanja do staršev. Najprej je gotovo potrebno poskrbeti za dostojen pogreb in z njim povezane stvari. Marsikje je še običaj, da se sorodniki in sosedje v času do pogreba zbirajo k skupni molitvi ob pokojniku. Pri pogrebu smo skavti pozorni, da bodo zunanje stvari odsev notranjega pristnega spoštovanja staršev. Preprostost in skromnost pri tem nista v nasprotju, pač pa je pretirana skrb za zunanjost lahko brez prave vsebine. Vernim staršem bomo poskrbeli tudi verski obred pogreba glede na krajevne navade.
S pogrebom se spoštovanje še ne izčrpa. Nadaljuje se s skrbjo za urejenost njihovega groba in tudi s spominom nanje s sveto mašo ter molitvijo.

Obdobje, ko vzgajamo otroke

Spoštovanje staršev zaobjema še eno razsežnost. Ker so mnogi skavti sami starši, vzgajajo otroke na takšen način, da jih bodo otroci spoštovali kot starše. Pri tem ne bo dobro le staršem, še veliko bolj je pomembno za otroke, da znajo spoštovati starše. Spoštovanje staršev je potrebno privzgojiti: tako z zahtevo po spoštovanju (ne moremo dovoliti, da otroci staršem rečejo karkoli), kakor tudi z načinom življenja, ki bo zbujal spoštovanje (lažje je spoštovati nekoga, ki ima življenje urejeno kakor nekoga, ki je razvraten). Skavti starši spoštujejo tudi sebe kot starše.

Spoštovanje predstojnikov

Teh imamo več: v službi, v Cerkvi, v bratovščini. Spoštovanje predstojnikov je priznanje vloge, ki jo imajo na svojem področju. Predstojniki so zagotovilo urejenosti. Skavti izkazujemo spoštovanje predstojnikov z odgovornim sprejemanjem nalog. Kadar česa ne moremo sprejeti, se opravičimo in povemo razloge za opravičilo. Seveda pa bomo predstojniku tudi svetovali in ga na primeren način opomnili na njegove pomanjkljivosti.

Opravljanje dolžnosti

Dolžnosti imamo toliko, kolikor imamo zaposlitev: dom, služba, bratovščina, druge privzete dolžnosti. Skavti bomo najprej znali presoditi, koliko obveznosti si lahko naložimo, da nas te ne bodo zadušile. Ne bomo pa šli v drugo skrajnost, da bi se predajali lagodnosti. Sprejete dolžnosti opravljamo vestno, kolikor je mogoče dobro, natančno in pravočasno.