"Skavt je delaven in varčen."

Delavnost


Delo je eno od osnovnih človekovih dejavnosti. Pri tem mislimo na njegove ustvarjalne sposobnosti. Kristjani gledamo na delo kot ga predstavlja Sveto pismo: »Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval« (1 Mz 2, 15). Delo je tako sodelovanje s Stvarnikom in je zato vsako delo častno. Skavti se ne sramujemo nobenega dela.

Delo je tudi izpolnitev človeka samega - glede na osebne sposobnosti opravlja in se tudi usposablja za različne oblike dela. Skavti se zavedamo tega in se za vsaj neko obliko dela usposobimo. Poleg poklica se poskušamo usposobiti še za druge spretnosti.
Delo je tudi način, kako si človek zagotovi sredstva za preživetje zase, za svojo družino in tudi za razveseljevanje drugega. Nezdružljivo je, da bi odrasla oseba ostala v breme drugemu, razen v izrednih primerih.

Delo je tudi oblika služenja. Skavti spoštujemo svoje delo, prav tako pa spoštujemo delo drugih, pa naj bo še tako drugačno od našega.
Skavtom je v veliko pomoč, da si znamo že zjutraj razporediti dnevna opravila, ki nas čakajo in si naredimo »delovni načrt« dneva. Primeren trenutek za izdelovanje takšnega načrta je jutranja molitev, saj bo tako načrt nastajal skupaj z Bogom in z izdelovanjem načrta že prosimo za
Božji blagoslov.

Skavti znamo vzpostaviti pravi odnos do dela tudi tako, da z njim ne pretiravamo in si znamo vzeti čas za počitek, za družino, za praznovanje, za druženje, za duhovne vaje.

Varčnost


Varčnost je povezana z delavnostjo, saj kdor dela in si sam prisluži stvari, jih bo tudi znal drugače spoštovati, kot če so mu bile podarjene in se mu zanje ni bilo treba truditi. Varčnost je odgovoren odnos do stvari. Stvari so sredstva za naše življenje in delovanje, hkrati pa smo jih dolžni spoštovati. Uporabimo le toliko stvari, kot jih dejansko potrebujemo. Varčnost je skromnost in preprostost. Človek se vendar ne ceni po tem, koliko si lahko privošči. To velja tudi ko izbiramo darila.

Kljub varčnosti pa skavti nismo zanemarjeni. Skavti znamo ločevati med preprostostjo in skromnostjo na eni strani ter revščino na drugi strani. Proti revščini, tako materialni kot duhovni, smo se dolžni boriti.

Biti varčen pomeni paziti na stvari, jih varovati in jih vzdrževati. Skavtom ni vseeno, koliko časa nam bo neka stvar služila, koliko časa bo zdržala v naši uporabi.

Varčnost pomeni tudi zmožnost dolgoročnejšega načrtovanja življenja. Določenih stvari človek ne bi nikoli uresničil, če nanje ne bi mislil daljše obdobje in zanje tudi zbiral sredstva. Pomembno sredstvo takšnega načrtovanja je denar in upravljanje z njim. Skavti znamo biti skrbni, krasi pa nas tudi poštenost. Prav tako pa vemo, da lakomnost in skopost nista vrlini.

Skavt je zadovoljen človek: »Znam biti reven in znam biti v obilju” (Flp, 4, 12). Od svojega izobilja dajemo tudi tistim, ki so potrebni materialne pomoči.