Tu najdete anketo, s katero poskušamo v ZBOKSS ugotoviti, kakšne so naše potrebe, želje, pričkovanja. Ne le pričakovanja, želje in potrebe tistih, ki smo že v ZBOKSS, ampak tudi tistih, ki ste že odrasli bivši skavti ali simpatizerji in se poigravate z mislijo

hočem biti skavt tudi danes.