Bratovščine odraslih katoliških skavtinj in skavtov v Sloveniji


Pred časom je prišla pobuda (Karmen), da bi bile na enem mestu zbrane informacije o vseh bratovščinah v Sloveniji.
Namen tega je, da vzpodbudimo medsebojno povezovanje med bratovščinami in da lahko posamezne bratovščine posredujejo osnovne informacije obstoječim in morebitnim bodočim članom.
bratovščine 2015.jpg


Bovec
BrezovicaCelje
Celje 2
Cerkno


Domžale
Grosuplje
Jesenice
Ježica
Kranj


Ljubljana-Fužine
Ljubljana-Štepanja vas
Maribor


Mozirje
Nova Gorica
Novo mesto


Postojna
Ptuj
Ribnica


Šentjur
Škofja Loka
Velenje

OPOMBE:
Spisek je urejen po abecednem redu.
Bratovščine, ki so že izpolnile podatke so poudarjene, bratovščine, ki še niso, pa postrani.Navodila:
  • Vsaka bratovščina ima na 'ZBOKSS WIKI' pripravljeno svojo stran, ki jo lahko poljubno ureja.
  • Zaželjeno je, da osnovne podatke podate v pripravljenem formatu, da jih lahko drugi lažje najdejo.
  • Vse druge informacije pišite pod rubriko 'drugo'.
  • Bodite varčni s prostorom na svojih stranih, ker prostor ni neomejen.
  • Brez zadržkov dodajajte tekst, varčujte pa pri slikovnem gradivu in večjih datotekah.
  • Vsaka bratovščina naj si izbere vsaj enega predstavnika, ki naj se registrira kot uporabnik na 'ZBOKSS WIKI'.
  • Za informacije o prijavi, pojdite na stran Kako se prijaviti?