Kaj pa če bi delali še tako priročno skavtsko pesmarico?

-Besedilo + akordi
-Lahko tudi povezava na note.
-Dodaj pesmi ali pa samo naslove, ki bi jih želeli?


Naredi me za orodje mir
Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.
Kjer je nesloga, naj prinašam edinost.
Kjer je dvom, naj prinašam vero.
Kjer je zmota, naj prinašam resnico.
Kjer je obup, naj prinašam upanje.
Kjer je žalost, naj prinašam veselje.
Kjer je tema, naj prinašam luč.
Učitelj, naj se ne trudim,
da bi me drugi tolažili,
ampak naj sam tolažim;
da bi me drugi razumeli,
ampak naj sam razumem;
da bi me drugi ljubili,
ampak naj sam ljubim.
Kajti ko dajemo, prejemamo;
ko odpuščamo, nam je odpuščeno;
in ko umremo, vstanemo v večno življenje. Amen.
To molitev vsi pripisujejo sv. Frančišku, čeprav je nastala šele na predvečer 1. svetovne vojne. Njen avtor je p. Esther Bouquerel. Originalno besedilo je v francoščini.1
Sama molitev nas pripravlja na to, da bi vedno bolj postajali orodje miru v božjih rokah.


Vsakdo mora imeti prijatelja
Himna Jamboreeja + posnetek:

Tukaj je sedaj obljubljena pesmarica - zbirnik asiških pesmaric za interno uporabo v ZBOKSS. JuditaPa še ena zbirka RDG pesmi: