Priročnik za odrasle skavtinje in skavte


Opaziti je, da bi bratovščine, njeni voditelji ter članice in člani rabili priročnik, ki bi jim pomagal na poti rasti.

Kranj_lilij100x.jpg

IO ZBOKSS je daljnega junija 2001 izdal kratki priročnik "Razpnimo jadra" avtorjev Uroša Primca, Aleša Čerina in Primoža Kovača, ki ga lahko dobite tule:

V vseh teh letih smo se seveda ogromno naučili, nabrali veliko izkušenj in znanj. Kaj če bi vse to skupaj združili v nov priročnik? Da bi novi priročnik dopolnili z vsemi novostmi, da bi ga posodobili, da bi ga naredili še bolj primernega za naše člane, smo odprli tale wiki, kjer lahko pri njegovem nastajanju sodelujemo prav vsi. Samo prijavite se in gremo!

Kako ustvarjati? Preberi kratka navodila in začni.
intro3.gif
Sodelujemo!GLAVNO KAZALO

Uvod

I. Skavtstvo

1. Zgodovina skavtstva
1.2. Zgodovina slovenskega skavtstva
1.3. Zgodovina slovenskih odraslih skavtov
2. Skavtska metoda
3. Mladinsko gibanje
4. Obljuba, zakoni, vrednote

II. Odrasel/a skavt/inja

1. Osmišljanje odraslega skavtstva
2. Kdo smo odrasli skavti in skavtinje?
3. Metode dela z odraslimi
4. Družinsko skavtstvo
5. Pripravljenost
6. Znati se igrati - IGRE od A-Ž za 1-99let
7. Skavtska duhovnost
8. Preprostost v odraslem skavtstvu
9. Osebno služenje
10. Prostovoljstvo
11. Odraslost - značilnosti
12. Metode dela z odraslimi

III. Skupnost

Povezovanje
1. Bratovščina
Prvi koraki
Ustanovitev bratovščine
Rast bratovščine
Več skupin v bratovščini
Oblike druženja bratovščine
Tradicije bratovščine
Vodja bratovščine in njegov pomočnik
Vloga duhovnega asistenta
Vsebine druženja bratovščine
Ideje za projekte bratovščine
Nekateri dejavniki v bratovščini
2. ZBOKSS
Organiziranost
Vloga zveze
3. Alpe-Jadran skupnost odraslih skavtinj in skavtov
4. COMPAS mreža odraslih skavtinj in skavtov
5. Svetovna bratovščina odraslih skavtinj in skavtov (ISGF)

IV: Izzivi

Sodelovanje z mladinskim gibanjem
Socialno delo
Družbena dejavnost
Skavtske veščine
Odnos do narave
Kulturna dediščina
Kulturno udejstvovanje
Skavtska ustvarjalnost
Globalizacija
Zdrav način življenja
Gibanje v naravi

V. Biti voditelj

Osebnost voditelja
Vodenje in upravljanje
Poverjanje
Skrb za razvoj ljudi
Vključevanje ljudi (timsko delo)
Iskanje sinergij
Delo s skupino
Skupina, posameznik naloga


Dodaj še svoja poglavja!