RAZPIS SKA - PROGRAM SKAVT
Vodstvo Skavtske akademije razpisuje udeležbo na program Skavt v letu 2010/11, ki bo potekal v dveh vikendih.
  1. vikend bo v Domu duhovnih vaj v Kančevci 1, 2. in 3. oktobra 2010
  2. vikend bo spomladi leta 2011. Podrobnosti bodo sporočene naknadno.
Skavtska akademija je skupen naslov za celovito dolgoročno organizacijo večstopenjskega izobraževanja v ZBOKSS.
S skavtsko akademijo hočemo odgovoriti na potrebe v ZBOKSS po:
· organizaciji in vodenju aktivnosti na podlagi skavtske identitete, to je značilnosti, ki skavtsko organizacijo razlikujejo od drugih organizacij in njihovih dejavnosti,
· motivaciji za vodenje v bratovščinah,
· načrtovanju, projektnem in timskem delu,
· prepoznavanju poslanstva skavtske organizacije in potreb v bratovščinah in njihovem naravnem in družbenem okolju,
· znanju in obvladovanju skavtskih veščin, potrebnih za izvajanje poslanstva odraslih skavtov in skavtinj kot posameznikov in skavtske organizacije kot skupnosti.
Na 1.izobraževalnem vikendu Programa Skavt 2010/2011 bodo naslednji glavni sklopi:
· Kratka predstavitev teoretičnih osnov skavtske identitete, projektnega in timskega dela ter komunikacije,
· Priprava in izvedba skavtskega tabora,
· priprava in izvedba določenega projekta,
· refleksija in navodila za pripravo na naslednji izobraževalni vikend.

Rezervirajte si čas! Prijavite se po elektronski pošti na naslov anton.rozman@t-2.net do 21. 9. 2010. Število mest je omejeno na največ 15. Cena programa Skavt (dveh vikendov) je 70 €.na udeleženca za oba vikenda. Od tega ZBOKSS svojim članom krije 20 € na udeleženca, ostalo plačajo udeleženci sami. Plačate po prihodu na tečaj 1.10 v Kančevcih z gotovino.

Prijavljeni boste takoj po navedenem roku za prijave prejeli vabilo s podrobnim programom in navodili.

Več o skavtski akademiji in dogajanju v letu 2009/2010 si lahko preberete na ZBOKSS wiki strani.

Za podrobne informacije pokličite: Tonija Rozmana (tel.: 031 230 629), Aleša Čerina ( tel.:041 789 188) ali Toneta Lesnika ( tel.: 041 598 545)

SREČNO POT!