hzn.jpg

1. Uvod


ZBOKSS je organizacija, ki združuje odrasle slovenske skavtinje in skavte. Od ustanovitve naprej (2001) se njeno članstvo izobražuje. Vsakoletne enodnevne izobraževalne akcije so bile dobro obiskane, vendar se zdi, da so premalo za kakovostno delo v bratovščinah.
IO ZBOKSS je v letu 2009 začel z uvajanjem sistema izobraževanja za vse skavtinje in skavte. Sistem izobraževanja je dolgoročno in trajnostno zasnovan. Za postavitev sistema je IO ZBOKSS povabil Toneta Lesnika in Aleša Čerina.

INFO: Tone Lesnik in Aleš Čerin sta se dobila na več srečanjih, se pogovarjala o zasnovi izobraževanja (veliko je idejno pomagal tudi Jure Vrhovnik) in pripravila koncept. Koncept je še v fazi zasnove in so možne še velike spremembe in dopolnitve.

2. Potrebe po izobraževanju v ZBOKSS


a) Potreba po organizaciji in vodenju aktivnosti na podlagi skavtske identitete (značilnosti, ki skavtsko organizacijo razlikujejo od drugih skupin, organizacij in njihovih dejavnosti). Želimo doseči:
 • upoštevanje temeljnih načel skavtstva,
 • upoštevanje skavtske metode,
 • upoštevanje skavtskih zakonov,
 • prepoznavanju poslanstva skavtske organizacije,
 • prepoznavanje potreb v bratovščinah in njihovem naravnem in družbenem okolju,
 • znanje in prakso skavtskih veščin.

b) Potreba po motivaciji in usposobljenosti za vodenje bratovščin in vodenje aktivnosti. Želimo doseči:
 • motiviranost in usposobljenost za dobro vodenje bratovščin,
 • motiviranost in usposobljenost za dobro vodenje skavtskih aktivnosti,
 • dovolj usposobljenih voditeljev za pravočasno prevzemanje nalog na ravni BOKSS in ZBOKSS.

c) Potreba po znanju vodenja. Želimo doseči usposobljenost za:
 • projektno delo,
 • timsko delo,
 • dobro medosebno komunikacijo v BOKSS in ZBOKSS
 • dobro komuniciranje z javnostmi (družbenim okoljem BOKSS in ZBOKSS)

d) Potreba po izobraževalnih trenerjih. Želimo doseči:
 • celovit, dolgoročen in trajnosten izobraževalni sistem ZBOKSS,
 • dovolj usposobljenih trenerjev, ki bodo sistemsko prenašali znanje na skavtinje in skavte BOKSS in ZBOKSS

3. Skavtska akademija


Sistem izobraževanja se imenuje »Skavtska akademija«. Izraz taborne šole se ne zdi ustrezen, ker je preozek in ne odgovarja namenu izobraževanja. Šola ali izobraževanje pa ima preveč »šolski« pomen in bi bil lahko za koga odbijajoč.

Moto (podnaslov) Skavtske akademije je »Hočem - Znam – Naredim« in poudarja temeljne naravnanosti skavta/skavtinje:

Hočem: Najprej se je treba HOTETI (izhaja iz "BITI PRIPRAVLJEN") … :
- se UČITI: skavtskih veščin, skavtske metode, temeljnih principov skavtskega gibanja, načrtovanja, vodenja,
- IZVESTI dejavnost: skavtski sestanek, izhod, tabor, projekt na skavtski način,
- BITI VODITELJ: biti pripravljen se učiti in imeti željo za voditeljskimi znanji,
- se RAZVIJATI: telesno, umsko, čustveno-socialno, duhovno.

Znam: ...potem se je treba UČITI teoretično in praktično (izhaja iz temeljne skavtske dolžnosti do SEBE) in ob tem kot kristjani poskrbeti za
- stalno RAZVIJANJE svojih darov,
- povečevanje ZNANJA, SPRETNOSTI in za spremembo NARAVNANOSTI na »graditev boljšega sveta« (temeljno poslanstvo skavtinje/skavta).

Naredim: ..., da bi lahko kaj NAREDIL za spreminjanje sveta na bolje:
- kot skavtinja/skavt, ki je sposoben sprejemati VSAKODNEVNE ODLOČITVE za dobra dela,
- kot član bratovščine POMAGATI K RAZVOJU (voditi projekte, voditi dejavnosti, voditi bratovščino),
- kot član ZBOKSS pripravljen PREVZEMATI ODGOVORNOSTI, voditi projekte na državni ravni, se pripravljen povezovati (ZSKSS, druge organizacije, mednarodno).
Namen

Namen Skavtske akademije je:
- v odraslih skavtinjah in skavtih povečati znanja, spretnosti in naravnanosti za skavtski način življenja, za uporabo skavtske metode v bratovščini,
- vzgojiti skavtinje in skavte, ki bodo pripravljeni in sposobni sprejemati izzive vodenja v BOKSS in ZBOKSS,
- vzgojiti trenerje, ki bodo pripravljeni in sposobni voditi šolanje naslednjih generacij odraslih skavtinj in skavtov.
Skavtska akademija je namenjena vsem članicam in članom ZBOKSS in v tudi članom ZSKSS, ki to želijo.

4. Programi skavtske akademije

Skavtska akademija bo potekala v treh programih:

Program SKAVT

Poudarek: Skavtska znanja, skavtska načela, skavtska metoda, organizacija dogodkov, malo vodenja
Program SKAVT je namenjena vsem skavtinjam in skavtom, ki želijo povečati svoja znanja, spretnosti in naravnanosti iz naslednjih področij:
- zgodovina skavtstva (svet, Slovenija),
- spoznavanje mladinskega gibanja (volčiči, izvidniki, popotniki),
- temeljna načela skavtskega gibanja: odnos do Boga, odnos do sebe, odnos do drugega, skavtska metoda,
- organizacija skavtskega dogodka: srečanje, izhod, tabor, srečanje več bratovščin, projekt,
- organiziranost odraslega skavtstva (Slovenija, svet).

Program VODITELJ

Poudarek: Skavtsko načrtovanje, vodenje in upravljanje
Program VODITELJ je namenjen skavtskim voditeljem in bodočim voditeljem, ki želijo povečati svoja znanja, spretnosti in naravnanosti iz naslednjih področij:
- skavtsko načrtovanje,
- delegiranje,
- odločanje,
- osnove moderiranja (vodenje sestankov, …),
- komunikacija,
- timsko delo,
- vzgoja voditeljev.

Program TRENER

Poudarek: Znanja in veščine prenašanja znanj
Program TRENER je namenjen skavtinjam in skavtom, ki želijo povečati svoja znanja, spretnosti in naravnanosti iz veščin prenašanja znanj:
- moderiranje (poglobljeno),
- metode učenja odraslih,
- priprava učnih gradiv.
Skavtinje in skavti, ki bodo opravili posamezno stopnjo izobraževanja, se bodo lahko izkazali s posebnim znakom (npr. našitek, značka, obesek na rutki, …).

INFO: Stopnje so zaključene enote in ni potrebno, da se udeležiš predhodne za vpis v naslednjo.

5. Izvedba Skavtske akademije


Celotna Skavtska akademija bo zelo praktično naravnana (učenje z delom), delo bo potekalo v majhnih skupinah (do 15 udeležencev, ki bodo razdeljeni v skupine po 5) in bo vključevalo veliko mero sodelovanja udeležencev in njihovega samostojnega dela.

Za vsak program bosta organizirana dva vikenda (petek popoldne, sobota, nedelja) v razmiku več mesecev, kar bo omogočilo individualno delo udeleženca med njima.

INFO: Načrti izobraževanja bodo postopoma narejeni za vse tri programe.

Pripravila: Tone Lesnik in Aleš Čerin